Dospělí

Pro koho je kurz určen

Kurzy jsou určeny pro veřejnost i firemní klienty. Od úrovně naprostých začátečníků (Beginner), přes falešné začátečníky (False Beginner), klientů se základy běžné angličtiny (Elementary a Pre-Intermediate) až po pokročilejší (Intermediate a Upper-Intermediate). Přesná úroveň je na začátku kurzů určena pomocí rozřazovacího testu a pohovoru. Úroveň si můžete předběžně stanovit již nyní vyplněním testu zde: Straightforward placement test.doc (109 kB).

Výuka probíhá buď interně (učebna Čs. legií 1842) nebo externě (domácnost či kancelář klienta).

Metody výuky

Zaměřením klasického kurzu je tzv. Everyday English, tedy dosáhnout schopnosti studentů obstát ve všech každodenních situacích, při cestách do zahraničí (rezervace hotelu, objednání v restauraci, návštěva lékaře, apod.) diskutovat na běžná konverzační témata (rodina, práce, volný čas, počasí), reagovat na mluvené slovo i běžný psaný text. Důraz je tedy kladen na upevňování dovedností ve všech základních složkách: SPEAKING (mluvení) READING (čtení) WRITING (psaní) LISTENING (poslechy rodilých mluvčí).

Často jsou využívány audionahrávky pro zdokonalování porozumění mluvenému slovu, vizuální pomůcky pro rozvoj vyjadřovacích schopností (popis obrázků, fotografií ), videonahrávky (reálie anglicky mluvících zemí, dialogy rodilých mluvčích, sitcomy, videoklipy, apod.), tématické články z časopisů, atd.

Při individuálních hodinách může být kladen důraz na speciální potřeby klientů a výuka může být zaměřena pouze na gramatiku či pouze na konverzaci.

Kurzy zaměřené na tzv. Business English (po zvládnutí min. úrovně Elementary). Výuka je pak zaměřena na kompetence v oblasti vedení obchodního jednání, telefonování, psaní e-mailů, organizování služebních cest apod.

Používané učebnice

Volba učebnic je závislá na úrovni pokročilosti klientů a jejich konkrétních potřebách.

Používáme učebnice řady Step by Step (nakl. Fraus), Time to Talk (nakl. Polyglot), Straightforward (nakl. Macmillan), Essential Grammar in Use a Grammar in Use (nakl. Cambridge), In Company (nakl. Macmillan) a další doplňkové materiály nakl. Macmillan, Oxford, Cambridge, kopírovatelné materiály a internetové newslettery.

Frekvence

Výuka standardně probíhá 1x týdně 60 nebo 90 minut.

Při individuální výuce lze domluvit i jinak.

Ceny

Ceník jednotlivých lekcí a kurzů probíhajících interně v učebně naleznete zde.

V případě zájmu o externí výuku si vyžádejte kalkulaci ceny na základě Vašich požadavků - místo výuky, frekvence a délka lekce.