Firmy

Firmám nabízíme volbu mezi interní a externí výukou, přičemž oboje má své výhody i nevýhody:

Interní výuka

  • nutno docházet do učebny v centru Rakovníka
  • vhodné max. pro skupiny 3 - 4 studentů
  • není nutné vlastní vybavení k zajištění výuky

Externí výuka

  • lektor dochází přímo do Vaší firmy
  • velikost skupiny závisí na kapacitě prostor poskytnutých klientem
  • nutné poskytnout lektorovi základní vybavení - CD přehrávač, tabule nebo flipchart

Cena je vždy stanovena na základě individuálních požadavků klienta, proto nás neváhejte kontaktovat