Studenti

Pro koho je kurz určen

Kurzy jsou určeny pro studenty učilišť, středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol.

Metody výuky

Cílem výuky je studenty motivovat k zájmu o jazyk, zpříjemnit jim učení a nabídnout něco více než jen memorování slovíček a testy. Důraz je kladen na upevňování dovedností ve všech základních složkách: SPEAKING (mluvení) READING (čtení) WRITING (psaní) LISTENING (poslechy rodilých mluvčí) a tedy i příprava na úspěšné složení maturitních zkoušek či přijímacích zkoušek na VŠ.

Často jsou využívány audionahrávky pro zdokonalování porozumění mluvenému slovu, vizuální pomůcky pro rozvoj vyjadřovacích schopností (popis obrázků, fotografií ), videonahrávky (reálie anglicky mluvících zemí, dialogy rodilých mluvčích, sitcomy, videoklipy, apod.), tématické články z časopisů, atd.

Při individuálních hodinách může být kladen důraz na speciální potřeby studentů a výuka může být zaměřena pouze na gramatiku a vysvětlení probíraného školního učiva či pouze na konverzaci, na kterou se mnohokrát při školní výuce nedostává.

Používané učebnice

Volba učebnic je závislá na úrovni pokročilosti studentů a konkrétních potřebách.

Používáme učebnice řady Straightforward (nakl. Macmillan), Step by Step (nakl. Fraus), Time to Talk (nakl. Polyglot), Essential Grammar in Use a Grammar in Use (nakl. Cambridge) a další doplňkové materiály nakl. Macmillan, Oxford, Cambridge, kopírovatelné materiály a internetové newslettery

Frekvence

Výuka standardně probíhá 1x týdně 60 nebo 90 minut.

Při individuální výuce lze domluvit i jinak.

Ceny

Ceník jednotlivých lekcí a kurzů naleznete zde.