Překlady a tlumočení

 

Ceník služeb

Popis

Cena za

jednotku *)

Překlad textu z českého do anglického jazyka 300 Kč
Překlad textu z anglického do českého jazyka 300 Kč
Příplatek za odbornost textu (dle náročnosti) 0-100 Kč
Příplatek za expresní překlad 100 Kč
Příplatek za práci o víkendu a ve státem uznaný svátek ne
Tlumočení (dle náročnosti a místa tlumočení) 300-500 Kč

Vysvětlivky:

*) Jednotkou se u překladů rozumí 1 normostrana (dále jen NS), tj. 1800 znaků včetně mezer, počet se vždy zaokrouhluje na celé NS směrem nahoru. U prezentací v MS Power Point 1 NS odpovídá 220 slovům. Rozsah NS je stanoven příslušnou ČSN.

Tlumočení je účtováno podle času stráveného v místě tlumočení, jednotkou je 1 hodina (60 min.)

 

Podmínky

  • Dokumenty jsou přijímány v elektronické podobě (všechny soubory MS Office, .pdf, .txt) i tištěné verzi. Hotový překlad může být zaslán e-mailem, faxem, předán či zaslán na disketě, CD nebo v tištěné verzi.
  • Běžný časový limit vyhotovení překladu je 8 NS za jeden den (nepočítá se den převzetí a den odevzdání překladu), ovšem po telefonické domluvě je možno provést expresní překlad.
  • Expresním překladem se rozumí zakázka v maximálním rozsahu 8 NS do 24 hodin (1 NS do 2 hodin) po telefonické domluvě.
  • Tlumočení je domlouváno vždy individuálně v závislosti na požadavcích klienta.